Dây chuyền cắt kính của Công Ty Cường Long được đầu tư theo công nghệ hiện đại với chức năng tự xác định được vị trí nguyên liệu, lấy kính nguyên liệu lên bàn cắt liên tục theo lập trình sẵn giảm thiểu rủi ro, an toàn trong sản xuất.

Sản phẩm kính của Cường Long được cắt trên dây chuyền cắt kính tự động (CNC) theo nghệ của Italia, máy cắt được vận hành theo chương trình đã được lập trình sẵn với sự hỗ trợ phối kính của phần mềm tính khổ Optimine tối ưu hóa cho từng quy cách sản phẩm và quy cách kính nguyên liệu.

 

Đặc biệt, máy cắt của Cường Long còn có chức năng dán tem sản phẩm tự động khi đã cắt hoàn thành tấm kính nguyên liệu, đồng thời cắt được những tấm kính có hình dạng phức tạp nhận dạng mẫu rập (qua scan), của khách hàng cung cấp hoặc dữ liệu từ files Autocad nên sẽ cho ra những sản phẩm có kích thước chính xác tuyệt đối mà những thiết bị cùng loại không thể đáp ứng được.